Шаблоны договоров для ООО и ФЛП в Украине

Шаблоны договоров

для Юридических Лиц и для ФЛП

После регистрации Юридического или Физического Лица Предпринимателя начинается основная деятельность компании. 

В независимости от налогообложения и видов деятельности, в 99% случаев, необходимо подписывать договора на оказание услуг, аренду помещения, маркетинговые услуги и прочее. 

Например, Вы зарегистрировали 3 группу Единого Налога для открытия салона красоты и сдачи в субаренду помещения. Вам, как минимум понадобится: договор для аренды помещения, для сдачи в субаренду,  договор с поставщиками материалов (косметики, бьюти-инструментов, прочего) и прочее.

Ознакомится с пунктами договора

Договір оренди обладнання

ДОГОВІР

ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ № 01/01/20

м. Київ                                                                                                                      «01» січня 2020

            Фізична особа — підприємець Коваль Микола Андрійович, що діє на підставі Виписки, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2505814568 ,  далі – Орендодавць, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗІРОЧКА», яке юридичною особою за законодавством України, в особі директора Петренко Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, далі — Орендар, з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір оренди обладнання № 01/01/20 від 01.01.2020 року про наступне:

1. Предмет договору

2. Цілі і умови використання об’єкта оренди

3. Строк оренди

4. Орендна плата

5. Порядок передачі обладнання в оренду

6.Права і обов’язки Сторін

6.1. Обов’язки та права Орендодавця
6.2. Обов’язки  та права Орендаря

7. Страхування об’єкта оренди

8. Порядок повернення Орендодавцю обладнання, що орендується

9.Відповідальність Сторін

10.Інші умови

11.Місцезнаходження та реквізити Сторін

Додаток 1

Акт приймання- передачі обладнання

Договір про надання послуг у галузі IT

Договір про надання послуг у галузі IT № 01/01/20

м. Київ                                                                                                                   «01» січня 2020 року

            Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗІРОЧКА», яке є юридичною особою за законодавством України, в особі директора Петренко Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, далі – Замовник,  та

 

Фізична особа — підприємець Коваль Микола Андрійович, що діє на підставі Виписки, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2505814568,  далі – Виконавець, з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про надання послуг у галузі IT № 01/01/20 від 01.01.2020 року про таке:

1. Визначення термінів

2. Предмет Договору

3. Права Сторін

4. Обов’язки Сторін

5. Винагорода, порядок розрахунків і приймання послуг за Договором

6. Конфіденційність

7. Відповідальність Сторін

8. Строк дії Договору

9.Реквізити Сторін

 Додаток 1

АКТ  про надання послуг

Договір по надання інформаційно-консультаційних послуг

ДОГОВІР № 1

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 

        м. Київ        «01» грудня 2020 р

ФІЗИЧНА ОСОБА — ПІДПРИЄМЕЦЬ Коваль Микола Андрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2505814568, що діє у відповідності до чинного законодавства України (надалі іменується «Виконавець»), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗІРОЧКА», яке є юридичною особою за законодавством України, в особі директора Петренко Івана Івановича, який(а) діє на підставі Статуту (надалі іменується «Замовник»), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір № 1   від 01 грудня 2020 року про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі іменується «Договір») про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 2. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ (КОНСУЛЬТАЦІЇ)
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ
 5. ПОРЯДОК  ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
 2. ДІЯ ДОГОВОРУ
 3.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Договір про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)

ДОГОВІР № 01

 про надання послуг

з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)

м. Київ                                                                                                                       «01» січня 2020

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗІРОЧКА», яке юридичною особою за законодавством України, в особі директора Петренко Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, далі – Замовник,  та

Фізична особа — підприємець Коваль Микола Андрійович, що діє на підставі Виписки, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2505814568 ,  далі – Виконавець/Автор, з другого боку, надалі разом – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі — Договір) про наступне:

Термінологія, що вживається у даному Договорі

1.Предмет Договору

2. Умови виконання Договору

3. Обов’язки сторін

4. Умови оплати та порядок розрахунків

5. Порядок здачі та приймання результатів роботи

6. Відповідальність Сторін

7. Перехід виняткових прав

8. Обставини непереборної сили (форс-мажори)

9. Вирішення спорів

10. Дія договору

11. Прикінцеві положення

12. Місцезнаходження і реквізити сторін

Додаток №1

Технічне Завдання Замовника

Додаток №2

Перелік робіт

Додаток №3

Акт здачі-приймання роботи за Договором № 01  від 01 січня 2020

 

 

 

Договір про надання послуг викладання іноземних мов

Договір про надання послуг

викладання іноземних мов № 01

м. Київ                                                                                                                                              «01» січня 2020

                Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА», яке є юридичною особою за законодавством України, в особі директора Коваля Бориса Антоновича, який діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони та

Фізична особа Шолуденко  Андрій Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2505814568, (далі – Виконавець), з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір № 01 від 01.01.2020р про таке:

1. Предмет договору

2. Характеристика послуг

3. Розмір та порядок оплати

4. Обов’язки та права Виконавця

5. Обов’язки та Права Замовника

6. Відповідальність Сторін

7. Строк дії договору та інші умови

 Додаток №1

Програма навчання

Додаток №2
Акт приймання-передачі наданих послуг

Угода про нерозголошення інформації з обмеженим доступом

Угода

про нерозголошення інформації з обмеженим доступом

м. Київ                                                                                                                                              «01» січня 20__

 

_________________, що в подальшому іменується – Сторона-1, в особі представника, з однієї сторони, та

______________________________, що іменується в подальшому – Сторона-2, в особі _______________________, який/яка діє на підставі _______ з іншої сторони, (далі по тексту іменуються – Сторони), разом уклали цю Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (надалі – Угода) про наступне:

або

Фізична особа-підприємець ______________, що в подальшому іменується – Сторона-2, який/яка діє на підставі _________, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цю Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (надалі – «Угода») про наступне:

або

гр. ______________, що в подальшому іменується – Сторона-2, паспорт ________________, виданий __________, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цю Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (надалі – «Угода») про наступне:

1. Визначення

2. Предмет угоди

3. Зобов’язання по збереженню інформації з обемежем доступом 

4. Обов’язкове розголошення

5. Відповідальність сторін

6. Вирішення спорів

7. Строк дії 

8. Інші умови 

Додаток №2
Акт приймання-передачі наданих послуг

Скачать шаблон договора для ООО или ФЛП

Стоимость: 350 грн / шаблон

Все договора предоставляются на украинском языке. Договор будет отправлен на указанную почту после получения оплаты.


  Нажимая “Скачать шаблон договора”, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

  Договор является основанием для выставления претензий

  Для оказания любых услуг, рекомендуем, подписывать договора, которые изучили юристы. На основании договора можно выставлять претензии, начинать судебные разбирательства. Если Вы подписали договор не изучив его со специалистом, претензию могут выставить Вам. К сожалению, доказательством будет подписанный документ и объяснения, что Вы не так поняли пункты договора не делу не помогут. 

  Особенно будьте внимательны, если это касается аренды помещения, чтобы не пришлось после делать ремонт в помещении или покидать его раньше времени и т.д

  И конечно же, настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к юристам, если сделки на большие суммы денег.


  Заказать консультацию юриста


  Прайс услуг LEVANT consulting

  КВЭДы 2021 в Украине для ФЛП и Юридических Лиц

  КВЭД – это Классификатор Видов Экономической Деятельности. Каждый КВЭД состоит из кода и соответствует хозяйственной деятельности, которую Вы ведете.

  Скачать шаблоны договоров >>

  Открыть Юр.Лицо онлайн>>

  Перечень видов экономической деятельности >>

  • В Украине и Юридические Лица и ФЛП (укр. ФОП или старое название СПД) используют одни и те же КВЭДы. 
  • КВЭДы открываются при регистрации ООО или регистрации ФЛП.
  • В любой период ведения деятельности, КВЭДы можно убирать или добавлять.
  • Для добавления КВЭДов необходимо подать заявление, после чего Вы уже можете вести данную деятельность. 

  Если ООО открывалось не онлайн, в таком случае необходимо заверить протокол у нотариуса, при необходимости и Устав (для старой версии Устава). 
  Нужна консультация по открытию КВЭДов для ООО? 

  • Количество видов деятельности неограниченно.

  Но, такие ресурсы, как Youcontrol (частная организация), по собственной инициативе, при большом количестве открытых видов деятельности, выделяет компанию, как ненадежную . Законодательно для таких действий оснований нет. 

  Перечень КВЭДов в Украине 2020

  Секция А Сельское, лесное и рыбное хозяйство >>

  Раздел 01. Сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг >>

  Группа 01.1 Выращивание однолетних и двухлетних культур >>

  Группа 01.2 Выращивание многолетних культур >>

  Группа 01.3 Воспроизведение растений >>

  Группа 01.4 Животноводство >>

  Группа 01.5 Смешанное сельское хозяйство >>

  Группа 01.6 Вспомогательная деятельность в сельском хозяйстве и послеурожайна деятельность >>

  Группа 01.7 Охота, отлов животных и предоставление связанных с ними услуг >>

  Раздел 02. Лесное хозяйство и лесозаготовки

  Группа 02.1 Лесоводство и другая деятельность в лесном хозяйстве >>

  Группа 02.2 Лесозаготовки >>

  Группа 02.3 Сбор дикорастущих недревесных продуктов >>

  Группа 02.4 Предоставление вспомогательных услуг в лесном хозяйстве >>

  Раздел 03. Рыбное хозяйство

  Группа 03.1 Рыболовство >>

  Группа 03.2 Рыбоводство (аквакультура) >>

  Секция B Добыча полезных ископаемых и сопутствующие услуги >>

  Раздел 05. Добыча каменного и бурого угля

  Группа 05.1 Добыча каменного угля >>

  Группа 05.2 Добыча бурого угля >>

  Раздел 06. Добыча сырой нефти и природного газа

  Группа 06.1 Добыча сырой нефти >>

  Группа 06.2 Добыча природного газа >>

  Раздел 07. Добыча металлических руд

  Группа 07.1 Добыча железных руд >>

  Группа 07.2 Добыча руд цветных металлов >>

  Раздел 08. Добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров

  Группа 08.1 Добыча камня, песка и глины >>

  Группа 08.9 Добыча полезных ископаемых и разработка карьеров, н.в.д.г. >>

  Раздел 09. Предоставление вспомогательных услуг в сфере добывающей промышленности и разработки карьеров

  Группа 09.1 Предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи нефти и природного газа >>

  Группа 09.9 Предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи других полезных ископаемых и разработки карьеров >>

  Секция C Переработка, производство товаров, ремонт и монтаж >>

  Раздел 10. Производство пищевых продуктов

  Группа 10.1 Производство мяса и мясных продуктов >>

  Группа 10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков >>

  Группа 10.3 Переработка фруктов и овощей >>

  Группа 10.4 Производство масла и животных жиров >>

  Группа 10.5 Производство молочных продуктов >>

  Группа 10.6 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов >>

  Группа 10.7 Производство хлеба, хлебобулочных и мучных изделий >>

  Группа 10.8 Производство пищевых продуктов >>

  Группа 10.9 Производство готовых кормов для животных >>

  Раздел 11.Производство напитков

  Группа 11.0 Производство напитков >>

  Раздел 12. Производство табачных изделий

  Группа 12.0 Производство табачных изделий >>

  Раздел 13. Текстильная промышленность

  Группа 13.1 Подготовка и прядение текстильных волокон >> Группа 13.2 Ткацкое производство >>

  Группа 13.3 Отделка текстильных изделий >>

  Группа 13.9 Производство текстильных изделий >>

  Раздел 14. Производство одежды

  Группа 14.1 Производство одежды, кроме меховой >>

  Группа 14.2 Изготовление изделий из меха >>

  Группа 14.3 Производство трикотажного и вязаной одежды >>

  Раздел 15. Производство кожи, изделий из кожи и других материалов

  Группа 15.1 Дубление шкур и отделка кожи; производство дорожных изделий, сумок, шорно-седельных изделий; выделка и покраска меха >>

  Группа 15.2 Производство обуви >>

  Раздел 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; изготовление изделий из соломки и растительных материалов для плетения

  Группа 16.1 Лесопильное и строгальное производство >>

  Группа 16.2 Изготовление изделий из древесины, пробки, соломки и растительных материалов для плетения >>

  Раздел 17. Производство бумаги и бумажных изделий

  Группа 17.1 Производство бумажной массы, бумаги и картона >>

  Группа 17.2 Изготовление изделий из бумаги и картона >>

  Раздел 18. Полиграфическая деятельность, тиражирование записанной информации

  Группа 18.1 Полиграфическая деятельность и предоставление связанных услуг >>

  Группа 18.2 Тиражирование звуко- видеозаписей и программного обеспечения >>

  Раздел 19. Производство кокса и продуктов нефтепереработки

  Группа 19.1 Производство кокса и коксопродуктов >>

  Группа 19.2 Производство продуктов нефтепереработки >>

  Раздел 20. Производство химических веществ и химической продукции

  Группа 20.1 Производство основной химической продукции, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах >>

  Группа 20.2 Производство пестицидов и другой агрохимической продукции >>

  Группа 20.3 Производство красок, лаков и подобной продукции, печатной краски и мастик >>

  Группа 20.4 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих, парфюмерных и косметических средств >>

  Группа 20.5 Производство химической продукции >>

  Группа 20.6 Производство искусственных и синтетических волокон >>

  Раздел 21. Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов

  Группа 21.1 Производство основных фармацевтических продуктов >>

  Группа 21.2 Производство фармацевтических препаратов и материалов >>

  Раздел 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий

  Группа 22.1 Производство резиновых изделий >>

  Группа 22.2 Производство пластмассовых изделий >>

  Раздел 23. Производство другой неметаллической минеральной продукции

  Группа 23.1 Производство стекла и изделий из стекла >>

  Группа 23.2 Производство огнеупорных изделий >>

  Группа 23.3 Производство строительных материалов из глины >>

  Группа 23.4 Производство продукции из фарфора и керамики >>

  Группа 23.5 Производство цемента, извести и гипсовых смесей >>

  Группа 23.6 Изготовление изделий из бетона, гипса и цемента >>

  Группа 23.7 Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня >>

  Группа 23.9 Производство абразивных изделий и неметаллических минеральных изделий, другое >>

  Раздел 24. Металлургическое производство

  Группа 24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов >>

  Группа 24.2 Производство труб, полых профилей и фитингов из стали >>

  Группа 24.3 Производство другой продукции первичной обработки стали >>

  Группа 24.4 Производство драгоценных и других цветных металлов >>

  Группа 24.5 Литье металлов >>

  Раздел 25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

  Группа 25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий >>

  Группа 25.2 Производство металлических баков, резервуаров и контейнеров >>

  Группа 25.3 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления >>

  Группа 25.4 Производство оружия и боеприпасов >>

  Группа 25.5 Ковка, прессование, штампование, профилизация; порошковая металлургия >>

  Группа 25.6 Обрабатывание металлов и нанесение покрытия на металлы; механическое обрабатывание металлических изделий >>

  Группа 25.7 Производство столовых приборов, инструментов и металлических изделий общего назначения >>

  Группа 25.9 Производство готовых металлических изделий >>

  Раздел 26. Производство компьютеров, электронной и оптической продукции

  Группа 26.1 Производство электронных компонентов и плат >>

  Группа 26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования >>

  Группа 26.3 Производство оборудования для связи >>

  Группа 26.4 Производство электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения >>

  Группа 26.5 Производство инструментов и оборудования для измерения, тестирования и навигации; производство часов >>

  Группа 26.6 Производство радиологического, электромедицинского и электротерапевтического оборудования >>

  Группа 26.7 Производство оптических приборов и фотографического оборудования >>

  Группа 26.8 Производство магнитных и оптических носителей данных >>

  Раздел 27. Производство электрооборудования

  Группа 27.1 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры >>

  Группа 27.2 Производство батарей и аккумуляторов >>

  Группа 27.3 Производство проводов, кабелей и электромонтажных устройств >>

  Группа 27.4 Производство электрического осветительного оборудования >>

  Группа 27.5 Производство бытовых приборов >>

  Группа 27.9 Производство другого электрооборудования >>

  Раздел 28. Производство машин и оборудования, н.в.д.г.

  Группа 28.1 Производство машин и оборудования общего назначения >>

  Группа 28.2 Производство других машин и оборудования общего назначения >>

  Группа 28.3 Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства >>

  Группа 28.4 Производство металлообрабатывающих машин и станков >>

  Группа 28.9 Производство других машин и оборудования специального назначения >>

  Раздел 29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

  Группа 29.1 Производство автотранспортных средств >>

  Группа 29.2 Производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов >>

  Группа 29.3 Производство узлов, деталей и принадлежностей для автотранспортных средств >>

  Раздел 30. Производство других транспортных средств

  Группа 30.1 Строительство судов и лодок >>

  Группа 30.2 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава >>

  Группа 30.3 Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования >>

  Группа 30.4 Производство военных транспортных средств >>

  Группа 30.9 Производство транспортных средств, н.в.д.г. >>

  Раздел 31. Производство мебели

  Группа 31.0 Производство мебели >>

  Раздел 32. Производство другой продукции

  Группа 32.1 Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных изделий >>

  Группа 32.2 Производство музыкальных инструментов >>

  Группа 32.3 Производство спортивных товаров >>

  Группа 32.4 Производство игр и игрушек >>

  Группа 32.5 Производство медицинских и стоматологических инструментов и материалов >>

  Группа 32.9 Производство продукции, н.в.д.г. >>

  Раздел 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования

  Группа 33.1 Ремонт и техническое обслуживание металлических изделий, машин и оборудования >>

  Группа 33.2 Установка и монтаж машин и оборудования >>

  Секция D Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха >>

  Раздел 35. Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом

  Группа 35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии >>

  Группа 35.2 Производство газа; распределение газообразного топлива через местные (локальные) трубопроводы >>

  Группа 35.3 Производство, передача и распределение горячей воды и кондиционированного воздуха >>

  Секция Е Водоснабжение, канализация, обращение с отходами >>

  Раздел 36. Забор, очистка и поставка воды

  Группа 36.0 Забор, очистка и поставка воды >>

  Раздел 37. Канализация, отвод и очистка сточных вод

  Группа 37.0 Канализация, отвод и очистка сточных вод >>

  Раздел 38. Сбор, обработка и удаление отходов; возобновление материалов

  Группа 38.1 Сбор отходов >>

  Группа 38.2 Обработка и удаление отходов >>

  Группа 38.3 Восстановление материалов >>

  Раздел 39. Другая деятельность по обращению с отходами

  Группа 39.0 Другая деятельность по обращению с отходами >>

  Секция F Строительство >>

  Раздел 41. Строительство зданий

  Группа 41.1 Организация строительства зданий >>

  Группа 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий >>

  Раздел 42. Строительство сооружений

  Группа 42.1 Строительство дорог и железных дорог >> Группа 42.2 Строительство коммуникаций >>

  Группа 42.9 Строительство сооружений >>

  Раздел 43. Специализированные строительные работы

  Группа 43.1 Снос и подготовительные работы на строительной площадке >>

  Группа 43.2 Электромонтажные, водопроводные и другие строительно-монтажные работы >>

  Группа 43.3 Работы по завершению строительства >>

  Группа 43.9 Возведение строительных лесов >>

  Секция G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов >>

  Раздел 45. Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт

  Группа 45.1 Торговля автотранспортными средствами >>

  Группа 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств >>

  Группа 45.3 Торговля деталями для автотранспортных средств >>

  Группа 45.4 Торговля мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов >>

  Раздел 46. Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

  Группа 46.1 Оптовая торговля за вознаграждение или на основе контракта >>

  Группа 46.2 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными >>

  Группа 46.3 Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями >>

  Группа 46.4 Оптовая торговля товарами хозяйственного назначения >>

  Группа 46.5 Оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием >>

  Группа 46.6 Оптовая торговля машинами и оборудованием >>

  Группа 46.7 Другие виды специализированной оптовой торговли >>

  Группа 46.9 Неспециализированная оптовая торговля >>

  Раздел 47. Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

  Группа 47.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах >>

  Группа 47.2 Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах >>

  Группа 47.3 Розничная торговля горючим >>

  Группа 47.4 Розничная торговля информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах >>

  Группа 47.5 Розничная торговля товарами хозяйственного назначения в специализированных магазинах >>

  Группа 47.6 Розничная торговля товарами культурного назначения и товарами для отдыха специализированных магазинах >>

  Группа 47.7 Розничная торговля товарами в специализированных магазинах >>

  Группа 47.8 Розничная торговля с лотков и на рынках >>

  Группа 47.9 Розничная торговля вне магазинов >>

  Секция H Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность >>

  Раздел 49. Наземный и трубопроводный транспорт

  Группа 49.1 Пассажирский железнодорожный транспорт междугородного сообщения >>

  Группа 49.2 Грузовой железнодорожный транспорт >>

  Группа 49.3 Другой пассажирский наземный транспорт >>

  Группа 49.4 Грузовой автомобильный транспорт, услуги перевозки вещей >>

  Группа 49.5 Трубопроводный транспорт >>

  Раздел 50. Водный транспорт

  Группа 50.1 Пассажирский морской транспорт >> Группа 50.2 Грузовой морской транспорт >>

  Группа 50.3 Пассажирский речной транспорт >> Группа 50.4 Грузовой речной транспорт >>

  Раздел 51. Авиационный транспорт

  Группа 51.1 Пассажирский авиационный транспорт >>

  Группа 51.2 Грузовой авиационный транспорт и космический транспорт >>

  Раздел 52. Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта

  Группа 52.1 Складское хозяйство >>

  Группа 52.2 Вспомогательная деятельность в сфере транспорта >>

  Раздел 53. Почтовая и курьерская деятельность

  Группа 53.1 Деятельность национальной почты >>

  Группа 53.2 Другая почтовая и курьерская деятельность >>

  Секция I Временное размещение и организация питания >>

  Раздел 55. Временное размещение

  Группа 55.1 Деятельность гостиницы и подобных средств временного размещения >>

  Группа 55.2 Деятельность средств размещения на период отпуска и другого временного проживания >>

  Группа 55.3 Предоставление мест кемпингами и стоянок для жилых автофургонов и прицепов >>

  Группа 55.9 Деятельность других средств временного размещения >>

  Раздел 56. Деятельность по обеспечению блюдами и напитками

  Группа 56.1 Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания >>

  Группа 56.2 Поставка готовых блюд >>

  Группа 56.3 Обслуживание напитками >>

  Секция J Информация и телекоммуникации >>

  Раздел 58. Издательская деятельность

  Группа 58.1 Издание книг, периодических изданий и иная издательская деятельность >>

  Группа 58.2 Издание программного обеспечения >>

  Раздел 59. Производство кино-и видеофильмов, телевизионных программ, издание звукозаписей

  Группа 59.1 Производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ >>

  Группа 59.2 Издание звукозаписей >>

  Раздел 60. Деятельность в сфере радиовещания и телевизионного вещания

  Группа 60.1 Деятельность в сфере радиовещания >>

  Группа 60.2 Деятельность в сфере телевизионного вещания >>

  Раздел 61. Телекоммуникации (электросвязь)

  Группа 61.1 Деятельность в сфере проводной электросвязи >>

  Группа 61.2 Деятельность в сфере беспроводной электросвязи >>

  Группа 61.3 Деятельность в сфере спутниковой электросвязи >>

  Группа 61.9 Другая деятельность в сфере электросвязи >>

  Раздел 62. Компьютерное программирование, консультации и связанная деятельность

  Группа 62.0 Компьютерное программирование, консультации и связанная деятельность >>

  Раздел 63. Предоставление информационных услуг

  Группа 63.1 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная деятельность; веб-порталы >>

  Группа 63.9 Предоставление других информационных услуг >>

  Секция K Финансовая и страховая деятельность >>

  Раздел 64. Предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

  Группа 64.1 Денежное посредничество >>

  Группа 64.2 Деятельность холдинговых компаний >>

  Группа 64.3 Трасты, фонды и подобные финансовые субъекты >>

  Группа 64.9 Предоставление других финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения >>

  Раздел 65. Страхование, перестрахование и негосударственное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования

  Группа 65.1 Страхование >>

  Группа 65.2 Перестрахование >>

  Группа 65.3 Негосударственное пенсионное обеспечение >>

  Раздел 66. Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования

  Группа 66.1 Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения >>

  Группа 66.2 Вспомогательная деятельность в сфере страхования >>

  Группа 66.3 Управление фондами >>

  Секция L Операции с недвижимым имуществом >>

  Раздел 68. Операции с недвижимым имуществом

  Группа 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества >>

  Группа 68.2 Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества >>

  Группа 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта >>

  Секция M Профессиональная, научная и техническая деятельность >>

  Раздел 69. Деятельность в сфере права и бухгалтерского учета

  Группа 69.1 Деятельность в сфере права >>

  Группа 69.2 Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам налогообложения >>

  Раздел 70. Деятельность главных управлений (хед-офисов); консультирование по вопросам управления

  Группа 70.1 Деятельность главных управлений (хед-офисов) >>

  Группа 70.2 Консультирование по вопросам управления >> Раздел 71. Деятельность в сфере архитектуры и инжиниринга; технические испытания и исследования

  Группа 71.1 Деятельность в сфере архитектуры и инжиниринга, предоставление услуг технического консультирования >>

  Группа 71.2 Технический контроль и анализ >>

  Раздел 72. Научные исследования и разработки

  Группа 72.1 Исследования и экспериментальные разработки в сфере естественных и технических наук >>

  Группа 72.2 Исследования и экспериментальные разработки в сфере общественных и гуманитарных наук >>

  Раздел 73. Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка

  Группа 73.1 Рекламная деятельность >>

  Группа 73.2 Исследования рынка и изучение общественного мнения >>

  Раздел 74. Другая профессиональная, научная и техническая деятельность

  Группа 74.1 Специализированная деятельность по дизайну >>

  Группа 74.2 Деятельность в сфере фотографии >>

  Группа 74.3 Предоставление услуг перевода >>

  Группа 74.9 Другая профессиональная, научная и техническая деятельность, н.в.д.г. >>

  Раздел 75. Ветеринарная деятельность

  Группа 75.0 Ветеринарная деятельность >>

  Секция N Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания >>

  Раздел 77. Аренда, прокат и лизинг

  Группа 77.1 Предоставление в аренду автотранспортных средств >>

  Группа 77.2 Прокат бытовых изделий и предметов личного потребления >>

  Группа 77.3 Предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров >>

  Группа 77.4 Лизинг интеллектуальной собственности и подобных продуктов, кроме произведений, защищенных авторскими правами >>

  Раздел 78. Деятельность по трудоустройству

  Группа 78.1 Деятельность агентств по трудоустройству >>

  Группа 78.2 Деятельность агентств временного трудоустройства >>

  Группа 78.3 Другая деятельность по обеспечению трудовыми ресурсами >>

  Раздел 79. Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг бронирования и связанная с этим деятельность

  Группа 79.1 Деятельность турагентств и туроператоров >>

  Группа 79.9 Иные услуги бронирования и связанная с этим деятельность >>

  Раздел 80. Деятельность охранных служб и проведение расследований

  Группа 80.1 Деятельность частных охранных служб >>

  Группа 80.2 Обслуживание систем безопасности >>

  Группа 80.3 Проведение расследований >>

  Раздел 81. Обслуживание домов и территорий

  Группа 81.1 Комплексное обслуживание объектов >>

  Группа 81.2 Деятельность по уборке >>

  Группа 81.3 Предоставление ландшафтных услуг >>

  Раздел 82. Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги

  Группа 82.1 Административная и вспомогательная офисная деятельность >>

  Группа 82.2 Деятельность телефонных центров >>

  Группа 82.3 Организация конгрессов и торговых выставок >>

  Группа 82.9 Предоставление вспомогательных коммерческих услуг, н.в.д.г. >>

  Секция O Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование >>

  Раздел 84. Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование

  Группа 84.1 Государственное управление общего характера; социально-экономическое управление >>

  Группа 84.2 Предоставление государственных услуг обществу в целом >>

  Группа 84.3 Деятельность в сфере обязательного социального страхования >>

  Секция P Образование >>

  Раздел 85. Образование

  Группа 85.1 Дошкольное образование >>

  Группа 85.2 Начальное образование >>

  Группа 85.3 Среднее образование >>

  Группа 85.4 Высшее образование >>

  Группа 85.5 Иные виды образования >>

  Группа 85.6 Вспомогательная деятельность в сфере образования >>

  Секция Q Здравоохранение и предоставление социальной помощи >>

  Раздел 86. Здравоохранение

  Группа 86.1 Деятельность лечебных учреждений >>

  Группа 86.2 Медицинская и стоматологическая практика >>

  Группа 86.9 Другая деятельность в сфере здравоохранения >>

  Раздел 87. Предоставление услуг по присмотру с обеспечением проживания

  Группа 87.1 Деятельность по уходу за больными с обеспечением проживания >>

  Группа 87.2 Предоставление услуг уходу с обеспечением проживания для лиц с умственными недостатками и больных наркоманией >>

  Группа 87.3 Предоставление услуг уходу с обеспечением проживания для престарелых и инвалидов >>

  Группа 87.9 Иные услуги ухода с обеспечением проживания >>

  Раздел 88. Предоставление социальной помощи без обеспечения проживания

  Группа 88.1 Предоставление социальной помощи без обеспечения проживания для престарелых и инвалидов >>

  Группа 88.9 Предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания >>

  Секция R Искусство, спорт, развлечения и отдых >>

  Раздел 90. Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

  Группа 90.0 Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений >>

  Раздел 91. Функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры

  Группа 91.0 Функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры >>

  Раздел 92. Организация азартных игр

  Группа 92.0 Организация азартных игр >>

  Раздел 93. Деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений

  Группа 93.1 Деятельность в сфере спорта >>

  Группа 93.2 Организация отдыха >>

  Секция S Предоставление других видов услуг >>

  Раздел 94. Деятельность общественных организаций

  Группа 94.1 Организации промышленников и предпринимателей, профорганизаций >>

  Группа 94.2 Деятельность профсоюзов >>

  Группа 94.9 Деятельность других общественных организаций >>

  Раздел 95. Ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления

  Группа 95.1 Ремонт компьютеров и оборудования связи >>

  Группа 95.2 Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления >>

  Раздел 96. Предоставление других индивидуальных услуг

  Группа 96.0 Предоставление других индивидуальных услуг >>

  Секция T Деятельность домашних хозяйств >>

  Раздел 97. Деятельность домашних хозяйств как работодателей для домашней прислуги

  Группа 97.0 Деятельность домашних хозяйств как работодателей для домашней прислуги >>

  Раздел 98. Деятельность домашних хозяйств как производителей товаров и услуг для собственного потребления

  Группа 98.1 Деятельность домашних хозяйств как производителей товаров для собственного потребления >>

  Группа 98.2 Деятельность домашних хозяйств как производителей услуг для собственного потребления >>

  Секция U Деятельность экстерриториальных организаций и органов >>

  Раздел 99. Деятельность экстерриториальных организаций и органов

  Группа 99.0 Деятельность экстерриториальных организаций и органов >>


  Подобрать КВЭДы

  Перечень всех услуг >>

  Как открыть фирму в Украине онлайн в 2021 году

  В 2020 году открыть фирму в Украине просто, быстро и без проблемно. Практически для любого вида деятельности это займет не более 7 дней. Несколько дней на подготовку документов, пару дней на подачу заявлений и готово. 

  Самая распространенная организационно-правовая форма Юридического Лица в Украине – Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО).

  Что нужно для того, чтобы открыть свою фирму онлайн в Украине

   

  1. Составить список всех видов деятельности, которыми Вы будете заниматься.

   Например, изготовление буклетов и их продажа, это два разных вида деятельности. При этом, возможно вы планируете часть офиса сдавать в субаренду, это третий вид деятельности и т.д. Ограничений по видам нет. 

  2. Проверить название Вашей фирмы в Гос.реестре. 

  3. Определить количество учредителей.

   По закону Вы можете быть единственным учредителем.

  4. Составить устав.

   Для 99% компаний достаточно Модельного устава.

  5. Определиться с системой налогообложения ООО.

   Вы можете это сделать самостоятельно или получить платную консультацию по оптимальной для Вашей сферы деятельности системы налогообложения. 

  6. Подготовить документы.

   Паспорт, ИНН, контактный номер телефона, электронную почту.

  7. Указать юридический адрес.

   Это может быть адрес в нежилом фонде (бизнес-центре, офисе) или Ваш личный домашний адрес. 

  8. Подать документы в Гос.регистратор.

  9. Открыть расчетный счет в банке.

   Вы можете иметь более одного счета в разных банках. 

  10. Оформить сотрудников в штат.

   Если Вы пока не планируете нанимать персонал, как минимум 1 человека – директора, необходимо оформить. Вы можете быть и учредителем и директором одновременно. Директор оформляется с первого дня открытия Юридического Лица и с первого дня ведется табель рабочего времени, начисляется зарплата не ниже минимальной. Выплачивается зарплата два раза в месяц. 

  При оформлении ООО онлайн не нужно заверять устав у нотариуса. Регистрационные документы Вы получаете онлайн. У Вас не будет оригиналов с мокрыми печатями. Для ведения деятельности документы с мокрыми печатями не нужны. 

  Узнать стоимость регистрации ООО онлайн >>

  Есть вопросы? Позвольте помочь

  Напишите вопрос и наши специалисты предоставят вам квалифицированный ответ

  Заказать консультацию бухгалтера
  Консультация бухгалтера по ФОП

  В Украине открыть ФОП онлайн можно самостоятельно. Для этого достаточно подготовить документы, Электр. Ключи, подобрать КВЭДы и систему налогообложения. Затем, подать все заявления и документы онлайн на сайте Мин.Юстиций. В течении 3-х рабочих дней приходит ответ с подтверждением или отказом.

  Вы можете открыть ФОП самостоятельно или заказать услугу у наших специалистов. Узнать стоимость по ссылке.

  Консультация бухгалтера по регистрации ФОП 

  Для тех, кто открывает ФОП самостоятельно, есть возможность заказать консультацию бухгалтера онлайн для уточнения деталей.

  Заказывая платную консультацию бухгалтера онлайн, Вам помогут с такими вопросами, как:

  оптимальная система налогообложения для Вашего вида(ов) деятельности.

  подбор КВЭДов (общепринятый классификатор видов экономической деятельности)

  – консультация в подготовке документов и электронно-цифровой подписи

  – другие вопросы

  Посмотреть стоимость консультации по ссылке >>

   

  Консультация бухгалтера по ведению ФОП 

  Услуга для тех, кто ведет бухгалтерский учет ФОП самостоятельно, но периодически возникают вопросы с отчетностью, кадрами, налогами и прочее. Мы предлагаем платную консультацию бухгалтера онлайн по вопросам ведения бухгалтерского учета ФОП в Украине. Специалисты с опытом более 15 лет помогут со следующими вопросами:

  – налоговые обязательства: суммы налогов, сроки уплаты, куда и как оплачивать, и другие нюанса связанные с налогами у ФОП

  – кадровый учет: прием/увольнение персонала, табель рабочего времени, отпускные/больничные/декретные

  – начисление и уплата зарплаты и налогов

  – что делать, если фактический годовой оборот по ФОП больше установленного государством 

  – как перейти на другую группу ФОП или стать НДС-ников

  – нужен ли кассовый аппарат

  – как вести Книгу учета доходов

  – другие вопросы

  Посмотреть стоимость консультации по ссылке >>

  Перечень всех услуг и стоимости >>