КВЕДи 2021 в Україні для ФОП та Юридичних Осіб

КВЕД – це Класифікатор Видів Економічної Діяльності. Кожен КВЕД складається з коду і відповідає господарської діяльності, яку Ви ведете.

Відкрити юр.особу онлайн >>

Перелік видів економічної діяльності

  • В Україні Юридичні Особи та ФОП (стара назва СПД) використовують одні і ті ж КВЕДи;
  • КВЕДи відкриваються при реєстрації ТОВ або реєстрації ФОП;
  • У будь-який період ведення діяльності, КВЕДи можна прибирати або додавати;
  • Для додавання КВЕДів необхідно подати заяву, після чого Ви вже можете вести цю діяльність.

Якщо ТОВ відкривати не онлайн, в такому випадку необхідно завірити протокол у нотаріуса, при необхідності і Статут (для старої версії Статуту).

Потрібна консультація по відкриттю КВЕДів для ТОВ?

  • Кількість видів діяльності необмежено.

Але, такі ресурси, як Youcontrol (приватна організація), за власною ініціативою, при великій кількості відкритих видів діяльності, виділяє компанію, як ненадійну. Законодавчо для таких дій підстав немає.

Перелік КВЕДів в Україні 2021

Секція А Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

Секція В Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Секція С Переробна промисловість

Секція D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Секція E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Секція F Будівництво

Секція G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

Секція H Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

Секція I Тимчасове розміщування й організація харчування

Секція J Інформація та телекомунікації

Секція K Фінансова та страхова діяльність

Секція L Операції з нерухомим майном

Секція M Професійна, наукова та технічна діяльність

Секція N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

Секція O Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Секція P Освіта

Секція Q Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Секція R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Секція S Надання інших видів послуг

Секція T Діяльність домашніх господарств

Секція U Діяльність екстериторіальних організацій і органів

Підібрати КВЕДи

Перелік усіх послуг >>