Шаблони договорів

для Юридичних Осіб і для ФОП

Після реєстрації Юридичної або Фізичної Особи Підприємця починається основна діяльність компанії.

В незалежності від оподаткування і видів діяльності, в 99% випадків, необхідно підписувати договори на надання послуг, оренду приміщення, маркетингові послуги та інше.

Наприклад, Ви зареєстрували 3 групу Єдиного Податку для відкриття салону краси і здачі в суборенду приміщення. Вам, як мінімум знадобиться: договір для оренди приміщення, для здачі в суборенду, договір з постачальниками матеріалів (косметики, б’юті-інструментів, іншого) та інше.

Ознайомитися з пунктами договору

ДОГОВІР

ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ № 01/01/20

м. Київ                                                                                                                      «01» січня 2020

            Фізична особа – підприємець Коваль Микола Андрійович, що діє на підставі Виписки, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2505814568 ,  далі – Орендодавць, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗІРОЧКА», яке юридичною особою за законодавством України, в особі директора Петренко Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, далі – Орендар, з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір оренди обладнання № 01/01/20 від 01.01.2020 року про наступне:

1. Предмет договору

2. Цілі і умови використання об’єкта оренди

3. Строк оренди

4. Орендна плата

5. Порядок передачі обладнання в оренду

6.Права і обов’язки Сторін

6.1. Обов’язки та права Орендодавця
6.2. Обов’язки  та права Орендаря

7. Страхування об’єкта оренди

8. Порядок повернення Орендодавцю обладнання, що орендується

9.Відповідальність Сторін

10.Інші умови

11.Місцезнаходження та реквізити Сторін

Додаток 1

Акт приймання- передачі обладнання

Договір про надання послуг у галузі IT № 01/01/20

м. Київ                                                                                                                   «01» січня 2020 року

            Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗІРОЧКА», яке є юридичною особою за законодавством України, в особі директора Петренко Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, далі – Замовник,  та

 

Фізична особа – підприємець Коваль Микола Андрійович, що діє на підставі Виписки, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2505814568,  далі – Виконавець, з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про надання послуг у галузі IT № 01/01/20 від 01.01.2020 року про таке:

1. Визначення термінів

2. Предмет Договору

3. Права Сторін

4. Обов’язки Сторін

5. Винагорода, порядок розрахунків і приймання послуг за Договором

6. Конфіденційність

7. Відповідальність Сторін

8. Строк дії Договору

9.Реквізити Сторін

 Додаток 1

АКТ  про надання послуг

ДОГОВІР № 1

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 

        м. Київ

       «01» грудня 2020 р

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ Коваль Микола Андрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2505814568, що діє у відповідності до чинного законодавства України (надалі іменується «Виконавець»), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗІРОЧКА», яке є юридичною особою за законодавством України, в особі директора Петренко Івана Івановича, який(а) діє на підставі Статуту (надалі іменується «Замовник»), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір № 1   від 01 грудня 2020 року про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі іменується «Договір») про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 2. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ (КОНСУЛЬТАЦІЇ)
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ
 5. ПОРЯДОК  ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
 2. ДІЯ ДОГОВОРУ
 3.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ДОГОВІР № 01

 про надання послуг

з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)

м. Київ                                                                                                                       «01» січня 2020

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗІРОЧКА», яке юридичною особою за законодавством України, в особі директора Петренко Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, далі – Замовник,  та

Фізична особа – підприємець Коваль Микола Андрійович, що діє на підставі Виписки, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2505814568 ,  далі – Виконавець/Автор, з другого боку, надалі разом – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі – Договір) про наступне:

Термінологія, що вживається у даному Договорі

1.Предмет Договору

2. Умови виконання Договору

3. Обов’язки сторін

4. Умови оплати та порядок розрахунків

5. Порядок здачі та приймання результатів роботи

6. Відповідальність Сторін

7. Перехід виняткових прав

8. Обставини непереборної сили (форс-мажори)

9. Вирішення спорів

10. Дія договору

11. Прикінцеві положення

12. Місцезнаходження і реквізити сторін

Додаток №1

Технічне Завдання Замовника

Додаток №2

Перелік робіт

Додаток №3

Акт здачі-приймання роботи за Договором № 01  від 01 січня 2020

 

 

 

Договір про надання послуг

викладання іноземних мов № 01

м. Київ                                                                                                                                              «01» січня 2020

                Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА», яке є юридичною особою за законодавством України, в особі директора Коваля Бориса Антоновича, який діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони та

Фізична особа Шолуденко  Андрій Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2505814568, (далі – Виконавець), з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір № 01 від 01.01.2020р про таке:

1. Предмет договору

2. Характеристика послуг

3. Розмір та порядок оплати

4. Обов’язки та права Виконавця

5. Обов’язки та Права Замовника

6. Відповідальність Сторін

7. Строк дії договору та інші умови

 Додаток №1

Програма навчання

Додаток №2
Акт приймання-передачі наданих послуг

Угода

про нерозголошення інформації з обмеженим доступом

м. Київ                                                                                                                                              «01» січня 20__

 

_________________, що в подальшому іменується – Сторона-1, в особі представника, з однієї сторони, та

______________________________, що іменується в подальшому – Сторона-2, в особі _______________________, який/яка діє на підставі _______ з іншої сторони, (далі по тексту іменуються – Сторони), разом уклали цю Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (надалі – Угода) про наступне:

або

Фізична особа-підприємець ______________, що в подальшому іменується – Сторона-2, який/яка діє на підставі _________, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цю Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (надалі – «Угода») про наступне:

або

гр. ______________, що в подальшому іменується – Сторона-2, паспорт ________________, виданий __________, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цю Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (надалі – «Угода») про наступне:

1. Визначення

2. Предмет угоди

3. Зобов’язання по збереженню інформації з обемежем доступом 

4. Обов’язкове розголошення

5. Відповідальність сторін

6. Вирішення спорів

7. Строк дії 

8. Інші умови 

Додаток №2
Акт приймання-передачі наданих послуг

Завантажити шаблон договору для ТОВ або ФОП

ВАРТІСТЬ: 350 грн / шаблон

Всі договори надаються українською мовою. Договір буде відправлений на зазначену пошту після отримання оплати.

  Нажимая "Скачать шаблон договора", Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

  Договір є підставою для виставлення претензій

  Для надання будь-яких послуг, рекомендуємо, підписувати договори, які прочитали юристи. На підставі договору можна виставляти претензії, починати судові розгляди. Якщо Ви підписали договір не прочитавши його з фахівцем, претензію можуть виставити Вам. На жаль, доказом буде підписаний документ і пояснення, що Ви не так зрозуміли пункти договору справі не допоможуть.

  Особливо будьте уважні, якщо це стосується оренди приміщення, щоб не довелося після робити ремонт в приміщенні або залишати його завчасно і т.д

  І звичайно ж, рекомендуємо звертатися за допомогою до юристів, якщо угоди на великі суми грошей.

  замовити консультацію